Inner Light

Inner Light
Inner Light

Saturday, March 27, 2010മകന് അമ്മയെ ജീവനാണ് പോലും …
എന്നിട്ടെന്തേ സ്വന്തം മകന്‍റെ
അമ്മയെ സ്നേഹിക്കാന്‍ പറ്റാതെ പോയത് …

Makanu ammaye jeevanaanu polum…
Ennittenthe swantham makante
Ammaye snehikkaan pattaathe poyathu…

No comments:

Post a Comment